Zainwestuj w fotowoltaikę i skorzystaj z ulgi podatkowej

Rosnące ceny energii elektrycznej sprawiają, że mikroelektrownie słoneczne zyskują coraz większe zainteresowanie odbiorców indywidualnych. Dzięki uldze podatkowej, stosunkowo wysokie koszty instalacji zwracają się jeszcze szybciej. Ile można zyskać i jakie warunki należy spełnić?

Ulga termomodernizacyjna – co to jest i kogo dotyczy ulga

Ulga termomodernizacyjna to możliwość odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na realizację inwestycji poprawiających standard energetyczny budynków. Od dochodu możemy odjąć pełną kwotę wydatków, które zostały wyszczególnione w akcie prawnym z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  

Ulga termomodernizacyjna przysługuje wszystkim osobom fizycznym, które są właścicielami lub współwłaścicielami domków jednorodzinnych i które wydatki w ramach termomodernizacji poczyniły po 1 stycznia 2019 r. Jednocześnie skorzystać z ulgi mogą osoby, które rozliczają się z urzędem skarbowym na podstawie skali podatkowej, odpowiedniej dla siebie stawki podatku lub opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.  

Jakie wydatki można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej

Ustawodawca przewidział, że w ramach ulgi można odliczyć wszystkie wydatki poniesione na prace termomodernizacyjne. Są to zarówno materiały budowlane, urządzenia i usługi. Co ważne, z tej ulgi podatkowej skorzystać także mogą osoby, które zdecydowały się na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej. 

Ograniczenia związane z budową instalacji fotowoltaicznych

Jak już wcześniej wspomniano, o skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej może starać się każdy właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego, czyli budynku wolnostojącego lub postawionego w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, który przeznaczony jest do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Ważne, aby budynek ten stanowił konstrukcyjnie samodzielną całość. Jednocześnie ustawodawca dopuszcza, aby w ramach jednego domu wydzielono 2 lokale mieszkalne albo lokal mieszkalny i powierzchnię przeznaczoną pod działalność gospodarczą, która nie może przekroczyć 30% całkowitej powierzchni użytkowej domu. Co więcej, budynek musi spełniać te warunki najpóźniej w dniu dokonania odliczenia.

Warto dodać, że nie każdy obiekt mieszkalny posiada warunki do zamontowania instalacji fotowoltaicznej na dachu, co ustawodawca przewidział. Dlatego ulga przysługiwać będzie także za montaż modułów pv, np. na garażu czy budynku gospodarczym pod warunkiem, że wytworzony prąd będzie wykorzystywany przez budynek mieszkalny.

Ile można skorzystać na odliczeniu?

Maksymalna kwota odliczenia wynosi 53 tys. złotych. Dotyczy to wszystkich inwestycji realizowanych przez właściciela/współwłaściciela nieruchomości. W praktyce oznacza to, że jeśli inwestor decyduje się na montaż fotowoltaiki na kilku swoich nieruchomościach o charakterze mieszkalnym, to i tak będzie mógł odliczyć wydatki do kwoty 53 tys. zł. Warto dodać, że ulga przysługuje każdemu właścicielowi/współwłaścicielowi – tzn. każdy z małżonków ma prawo do odliczenia 53 tys. złotych w ramach prowadzonych inwestycji.

Osoby, których roczny dochód jest niższy niż kwota odliczenia, z odpisu w ramach ulgi termomodernizacyjnej będą mogły skorzystać przez okres 6 lat. 

Odliczeniu podlegają jedynie wydatki poniesione i  udokumentowane na fakturach z datą późniejszą niż 1 stycznia 2019 r. Inwestycję należy ukończyć w ciągu 3 lat (licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwsze wydatki).

Ulga termomodernizacyjna a dotacje

W ramach ulgi termomodernizacyjnej podatnik może odliczyć wyłącznie wydatki, które faktycznie poniósł. W efekcie, jeśli podatnik otrzymał dotację na inwestycję, to do odliczenia podaje kwotę pomniejszoną o kwotę dofinansowania. W przypadku kredytu czy pożyczki inwestor może odliczyć od razu całość wydatków – w tym przypadku nie ma znaczenia wysokość spłacanego zobowiązania.

Enquire here

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
Szybki kontakt!
+
Wyślij!