Zmiana zasad rozliczania fotowoltaiki od 2022 roku – co warto wiedzieć?

Debata nad zmianami w zasadach rozliczania fotowoltaiki przez prosumentów trwa. Choć nie wszystko jest jeszcze jasne, ogólny kierunek zmian wydaje się być przesądzony – będzie drożej. Dotychczasowe warunki były bardzo korzystne dla prosumentów, jednak ich czas się kończy. Jakie zmiany przewidują rządzący? Jakie zasady rozliczania fotowoltaiki będą obowiązywać od 2022 r.?

Zmiany w zasadach rozliczania fotowoltaiki – net-billing zamiast net-meteringu

Zgodnie z przyjętymi założeniami, nowy system ma opierać się na tzw. net-billingu. Znane z net-meteringu (czyli dotychczasowego sposobu rozliczania energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalacje fotowoltaiczne) opusty mają zniknąć. Nowi prosumenci nie skorzystają z dotychczasowych zniżek. Będą natomiast wynagradzani za wprowadzenie energii na rynek.

Niestety, na wyprodukowanym prądzie zarobią mniej, niż wynosi ich kwota za energię pobraną z sieci. Za swoje zużycie będą bowiem rozliczani na zasadach ogólnych. W praktyce oznaczać to będzie wzrost rachunków, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym i podczas pochmurnych dni, kiedy zyski z instalacji fotowoltaicznej są mniejsze.

W nowym systemie prosument otrzyma dostęp do tzw. konta prosumenckiego, które będzie „doładowywane” wartością (nie ilością) energii, jaką instalacja fotowoltaiczna wprowadzi do sieci. Wartość ta ma być – co do zasady – ustalana po cenach godzinowych. Zgromadzone w ten sposób środki prosument będzie mógł wykorzystać do pokrycia kosztów zakupu energii elektrycznej w okresach, gdy uzyski instalacji fotowoltaicznej są najmniejsze.

Czym skutkować mają zmiany w zasadach rozliczania fotowoltaiki?

Dotychczasowy system opomiarowania netto zakładał był bardzo korzystny dla prosumentów. Zakładał bowiem, że w przypadku systemów do 10 KWp za każdą 1 jednostkę wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną energii gospodarstwo domowe może pobrać z sieci 0,8 jednostki energii, nie płacąc za nią.

Jak jednak twierdzą twórcy projektu, net-metering wyczerpał swoje możliwości. Dlatego należy go zastąpić nowym systemem, który – według założeń – będzie:

wprowadzać modyfikacje korzystne dla prosumentów (np. brak konieczności dokonywania transakcji sprzedaży, brak konieczności uiszczania akcyzy czy też podatku dochodowego),

  • wspierać wzrost autokonsumpcji wśród prosumentów,
  • napędzać rozwój rynku magazynów energii,
  • sprzyjać transformacji sektora energetyki w Polsce.

Nie brakuje jednak krytycznych głosów, które twierdzą, że zmiany mają służyć zaspokojeniu interesów koncernów energetycznych. Jak wspomniano, mimo że do projektu stale są wprowadzane poprawki, ogólny kierunek modyfikacji jest znany. Dlatego eksperci są zgodni: będzie drożej. Żeby więc odsunąć w czasie widmo podwyżek, na instalację fotowoltaiczną warto zdecydować się przed końcem roku.

Net-billing – najważniejsze założenia

Zgodnie z najnowszymi założeniami, obecni prosumenci zachowają dotychczasowe warunki przez 15 lat. Po upływie tego czasu będą musieli podpisać nową umowę z dostawcą prądu. To, jakie zasady rozliczenia energii elektrycznej będą wówczas obowiązywać, pozostaje niewiadomą.

Na dotychczasowych zasadach umowy z dostawcą prądu można zawierać do 31 grudnia 2021 r. Prosumentów, którzy podpiszą umowy po tym terminie, będzie od 1 lipca 2022 r. obowiązywać system net-billingu. Do 1 lipca 2024 r. cena prądu ma być ustalana miesięcznie, zgodnie z ilością energii wprowadzonej przez prosumentów do sieci. Po tej dacie cena będzie określana na podstawie dłuższych okresów rozliczeniowych.

Co chwilę jednak wprowadzane są do projektu zmiany. Teraz mówi się, że nowelizacja ma wejść w życie nie 1 stycznia 2022 r., a trzy miesiące później – 1 kwietnia 2022 r. Warto więc trzymać rękę na pulsie i stale monitorować wprowadzane modyfikacje. Chociaż po zmianach w prawie inwestycja w fotowoltaikę będzie mniej opłacalna, wciąż pozwoli obniżyć koszty energii elektrycznej. Dlatego nie warto z niej rezygnować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Enquire here

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
Szybki kontakt!
+
Wyślij!