Instalacje fotowoltaiczne – jak zadbać o bezpieczeństwo przeciwpożarowe?

Instalacje fotowoltaiczne uznawane są za jedną ze skuteczniejszych i najbardziej zrównoważonych technologii wytwarzania energii elektrycznej. Przynoszą użytkownikom wymierne korzyści, m.in. w postaci niższych rachunków za prąd. Żeby jednak były bezpieczne, muszą być zaprojektowane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Jakie warunki muszą spełniać?

Pożar fotowoltaiki – czy jest się czego bać?

Instalacje fotowoltaiczne, jako że produkują prąd, mogą się zapalić. Niestety, w Polsce nie prowadzi się jeszcze badań określających odsetek pożarów wywołanych przez fotowoltaikę w ogólnej liczbie pożarów budynków. Za punkt odniesienia można obrać dane niemieckiego oraz brytyjskiego instytutu badawczego – TÜV Rheinland i RE National Solar Centre. Wskazują one, że ilość pożarów wywołanych przez fotowoltaikę mierzy się w promilach.

W praktyce oznacza to, że odpowiednio wykonana instalacja fotowoltaiczna jest bezpieczna pod względem pożarowym. Kluczem w tym przypadku jest sformułowanie „odpowiednio wykonana”. Najczęstszą przyczyną pożarów systemów solarnych jest bowiem wadliwe wykonanie. Błędy obejmują m.in.:

  • źle dobrane przewody,
  • niskiej jakości wtyczki,
  • brak jakichkolwiek zabezpieczeń, takich jak wyłączniki i bezpieczniki.

Powodem pożarów są również niskiej jakości panele fotowoltaiczne. W odróżnieniu od modeli wysokiej jakości, częściej dochodzi w nich do zwarcia, od którego instalacja może się zapalić.

Dwie kolejne przyczyny powstawania pożarów to nieumiejętne rozłączanie systemu fotowoltaicznego i uderzenie pioruna. Według specjalistów wyładowania atmosferyczne odpowiadają aż za połowę wszystkich zapaleń fotowoltaiki. Pozostałe przypadki są wynikiem wspomnianych już błędów montażowych i projektowych. Jak uchronić się przed tym wszystkim?

Instalacje fotowoltaiczne a bezpieczeństwo przeciwpożarowe – wymogi

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Prawie budowlanym, projekt każdej instalacji fotowoltaicznej, której moc znamionowa przekracza 6,5 kWp, należy uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Na tym jednak nie koniec. Gotowy system trzeba też zgłosić do organu Państwowej Straży Pożarnej właściwego dla lokalizacji fotowoltaiki. Co natomiast w przypadku instalacji, których moc nie przekracza 6,5 kWp?

Jak wszystkie instalacje fotowoltaiczne, uznawane są one za obiekty, których dotyczy Prawo Budowlane. Należy je więc zaprojektować i zbudować w sposób określony w przepisach i zgodny z zasadami aktualnej wiedzy technicznej. W praktyce projekt i montaż systemów o mocy do 6,5 kWp to kwestia indywidualnych uzgodnień między inwestorem a wykonawcą. Ustalenia te nie mogą być jednak rozbieżne z ogólnymi regulacjami budowlanymi i zasadami bezpieczeństwa określonymi w ustawie Prawo Budowlane.

Choć przepisy nie narzucają takiego wymogu, w instalacjach fotowoltaicznych o mocy do 6,5 kWp najczęściej montuje się przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Przed zaakceptowaniem projektu warto więc sprawdzić, czy został w nim uwzględniony. Co więcej, w przypadku systemów on-grid i hybrydowych przy ich budowie należy wziąć pod uwagę także wymogi zakładu energetycznego, który będzie odbierał nadwyżkę wytworzonej energii elektrycznej.

Dlatego tak ważne jest to, aby wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej i jej montaż powierzyć doświadczonej firmie. Nie tylko prawidłowo dobierze ona moc systemu – przy uwzględnieniu aktualnych i przyszłych potrzeb, ale również zadba o to, aby był odpowiednio zabezpieczony pod względem pożarowym. Pozwoli to uniknąć problemów i sprawi, że użytkowanie fotowoltaiki będzie bezpieczne.

Warto także nadmienić, że w przypadku instalacji fotowoltaicznej, której moc przekracza 50 kWp, konieczne jest uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a także powiadomienie miejscowej Straży Pożarnej o uruchomieniu systemu. Dodatkowo inwestycja musi być realizowana na podstawie pozwolenia na budowę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Enquire here

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
Szybki kontakt!
+
Wyślij!