Mój Prąd 4.0 – najważniejsze zmiany, zasady i maksymalna kwota wsparcia

15 kwietnia 2022 r. ruszył „Mój Prąd 4.0”. To już czwarta odsłona uruchomionego w 2019 r. programu dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych. Jak wszystkie pozostałe, ma ona na celu zachęcić Polaków do inwestycji w fotowoltaikę, tym razem jednak całkowicie przemeblowuje dotychczasowe warunki rozliczania się prosumentów z zakładem energetycznym. Jakie są zasady programu, najważniejsze zmiany i maksymalne wysokości dofinansowania?

„Mój prąd 4.0” – główne zmiany w programie i wysokość maksymalnego wsparcia

Mający premierę we wrześniu 2019 r. program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznej „Mój Prąd” od początku swojego istnienia cieszył się ogromnym zainteresowaniem Polaków. Z każdą kolejną edycją chętnych na inwestycję w fotowoltaikę przybywało. Rósł też budżet programu oraz jego zakres. W trzeciej odsłonie dofinansowano już nie tylko mikroinstalacje fotowoltaiczne, ale też pojazdy elektryczne, magazyny ciepła, a nawet inteligentne systemy do zarządzania energią.

W efekcie „Mój Prąd” przyczynił się do rozwoju fotowoltaiki w Polsce – w ciągu ostatnich pięciu lat liczba instalacji fotowoltaicznych na terenie naszego kraju podwoiła się. Niestety sieć energetyczna nie była przygotowana na związany z tym znaczący wzrost mocy, co doprowadziło do jej przeciążenia. To główny powód, którym rządzący posługują się, by umotywować modyfikacje wprowadzone w programie „Mój Prąd 4.0”. Co więc się zmienia?

  1. Zakres. „Mój Prąd 4.0” ma stanowić impuls do rozwoju magazynów energii i ciepła bezpośrednio u prosumentów. To właśnie osoby decydujące się na taką inwestycję mogą liczyć na największe wsparcie finansowe.
  2. Wysokość budżetu. Budżet czwartej edycji programu „Mój Prąd” to 350 mln złotych. W porównaniu z poprzednimi odsłonami, gdzie zakres wsparcia przekraczał 1 mld zł, kwota nie prezentuje się spektakularnie. Niemniej rząd nie wyklucza zwiększenia środków na dotacje, jeśli program będzie cieszyć się dużą popularnością.
  3. Sposób rozliczania nadwyżek energii. Net-billing zastępuje net-metering. Nowi prosumenci (czyli składający wniosek o przyłączenie mikroinstalacji do sieci po 31 marca 2022 r.) będą sprzedawać wprowadzone do sieci nadwyżki prądu po określonej cenie, a za energię pobraną z sieci – płacić jak pozostali odbiorcy.

Natomiast dotychczasowi prosumenci mogą korzystać z systemu opustów (net-metering) przez 15 lat. W praktyce oznacza to, że w przypadku instalacji o mocy:

  • do 10 kW – za każdą 1kWh przekazaną do sieci prosument może odebrać 0,8 kWh,
  • powyżej 10 kW – za każdą 1kWh przekazaną do sieci prosument może odebrać 0,7 kWh.

Zakłada się, że wprowadzone zmiany wydłużą czas oczekiwania na zwrot kosztów z inwestycji w instalację z 5-6 lat do 7-8. Nie oznacza to jednak, że fotowoltaika przestaje być opłacalna. Patrząc na tempo wzrostu rachunków za energię elektryczną, wciąż jest to korzystne rozwiązanie.

4. Maksymalna kwota dofinansowania. W czwartej odsłonie programu „Mój Prąd” maksymalna kwota pojedynczego dofinansowania może sięgnąć aż 20,5 tys. zł. Warunek jest jeden – inwestor musi zdecydować się na zakup magazynu energii lub ciepła.

Kto może skorzystać z dofinansowania z programu „Mój Prąd 4.0”?

Z programu „Mój Prąd 4.0” może skorzystać każda osoba fizyczna, której mikroinstalacja fotowoltaiczna zostanie włączona do sieci zgodnie z nowymi warunkami rozliczeniowymi, a także dla dotychczasowych prosumentów, o ile przejdą oni na obowiązujący od 1 kwietnia 2022 r. system net-billingu. Co ważne, jak w poprzednich latach, program można łączyć z dofinansowaniem z tzw. ulgi termoizolacyjnej, o ile rozliczenia zostaną odpowiednio pomniejszone o wysokość dotacji z NFOŚiGW.

Czwarta odsłona programu „Mój Prąd” przynosi wiele zmian. Choć wprowadzone warunki net-billingu można ocenić jako mniej korzystne dla prosumentów niż zasady net-meteringu, inwestycja w instalację fotowoltaiczną wciąż jest opłacalna. Pozwala bowiem obniżyć wysokość rachunków za prąd i zyskać większą niezależność energetyczną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Enquire here

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
Szybki kontakt!
+
Wyślij!