Podstawowe pojęcia z fotowoltaiki

Jak wskazują najnowsze badania opinii społecznej, spośród tzw. zielonych źródeł energii największym poparciem Polaków cieszy się fotowoltaika. Upatruje się w niej nie tylko szansy na obniżenie rachunków za prąd, ale również sposobu przeciwdziałania zmianom klimatu, których konsekwencje są coraz bardziej widoczne. Z jakimi pojęciami wiąże się fotowoltaika? Przedstawiamy definicje tych najważniejszych

Fotowoltaika – czyli właściwie co?

Zanim przejdziemy do wyjaśnienia definicji podstawowych pojęć związanych z fotowoltaiką, przyjrzymy się samej fotowoltaice. Słowo to zostało zaczerpnięte z języka angielskiego i w oryginale zapisuje się je następująco: „photovoltaic”. Jak więc widać, wyraz fotowoltaika składa się z dwóch członów: „photo”, rozumianego jako światło, oraz „voltaic” – od jednostki napięcia elektrycznego – volt.

Oddaje to clou pojęcia. Fotowoltaika to bowiem dziedzina, która zajmuje się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną. Żeby jednak było to możliwe, musi dojść do efektu (zjawiska) fotowoltaicznego. To pierwsze z pojęć, które nierozerwalnie wiąże się z fotowoltaiką. Co ono oznacza?

Efekt fotowoltaiczny – co to takiego?

Pod pojęciem efektu fotowoltaicznego kryje się proces, który zachodzi w ogniwach fotowoltaicznych pod wpływem promieniowania słonecznego. Najprościej mówiąc, w jego ramach w kryształach krzemu (z których zbudowane są ogniwa) dochodzi do uwolnienia elektronów walencyjnych z wiązań atomowych. W wyniku oswobodzenia elektronów powstaje różnica potencjałów, która prowadzi do powstawania prądu stałego. W inwerterze jest on przemieniany na prąd zmienny, który zasila urządzenia.

Inne pojęcia związane z fotowoltaiką

Efekt fotowoltaiczny nie jest jedynym pojęciem, które wiąże się z fotowoltaiką. Jako dziedzina nauki i techniki obejmuje ona szereg różnorodnych terminów. Jednym z podstawowych jest wspomniane w definicji efektu fotowoltaicznego ogniwo fotowoltaiczne. Co to takiego? To najmniejszy element panelu fotowoltaicznego. Do produkcji ogniw wykorzystuje się krzem polikrystaliczny lub monokrystaliczny.

Połączone ze sobą ogniwa tworzą moduł fotowoltaiczny. Moduły fotowoltaiczne łączy się ze sobą, spina za pomocą specjalistycznej ramki oraz pokrywa powłoką ochronną, dzięki czemu są odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz promieniowaniem UV, gradem, śniegiem i innymi trudnymi warunkami atmosferycznymi. Tak w skrócie powstaje panel fotowoltaiczny – główny element instalacji fotowoltaicznej.

A skoro o instalacji fotowoltaicznej mowa, warto wyjaśnić, czym właściwie ona jest. Instalacja fotowoltaiczna to system urządzeń, dzięki którym możliwa jest zamiana światła słonecznego na energię elektryczną. Jak zostało wspomniane, jej podstawowym, a zarazem najbardziej charakterystycznym elementem, są ogniwa fotowoltaiczne. Jednak do prawidłowego funkcjonowania instalacja potrzebuje także innych części.

Jedną z nich jest inwerter, inaczej mówiąc falownik. To urządzenie, które przekształca prąd stały w zmienny, a co za tym idzie pozwala urządzeniom korzystać z wytworzonej przez słońce energii elektrycznej.

Jakie jeszcze pojęcia warto znać?

Z fotowoltaiką nierozerwalnie związane jest także inne pojęcie – prosument. To zlepek słów producent i konsument. W ten sposób nazywana jest osoba, która jednocześnie wytwarza i konsumuje energię elektryczną wytworzoną ze słońca. Zgodnie z ustawą o OZE, prosumentem może zostać właściciel mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp, o ile produkowana energia jest wykorzystywana nie na sprzedaż, a na własne potrzeby.

W tym miejscu warto również wyjaśnić, czym jest ustawa o OZE. To akt prawny dotyczący odnawialnych źródeł energii. Weszła ona w życie w 2015 r. i jest systematycznie nowelizowana. Określa ona m.in. zasady i warunki wytwarzania energii – nie tylko ze słońca, ale również z tzw. zielonych źródeł (wiatr, woda, energia jądrowa czy też biomasa).

Fotowoltaika to dziedzina, która obejmuje szereg pojęć. Nie sposób zawrzeć je wszystkie w jednym artykule. Powyższy wycinek pomaga zrozumieć te najważniejsze i najczęściej spotykane w artykułach branżowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Enquire here

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
Szybki kontakt!
+
Wyślij!