Jak wykorzystać fotowoltaikę w dużych miastach

Fotowoltaika, jako jeden z elementów systemów OZE, coraz pewniej wkracza do przestrzeni miejskich. Rozwiązania z zakresu instalacji fotowoltaicznych znajdują bowiem szerokie zastosowanie w dużych miastach, niosąc ze sobą szereg korzyści nie tylko ekologicznych, ale także ekonomicznych czy wizerunkowych.

Fotowoltaika w mieście

Wysokie wskaźniki zanieczyszczenia powietrza w dużych aglomeracjach miejskich stanowią istotny problem w dobie obecnie postępującej globalizacji. Emisja zanieczyszczeń nie tylko z palenisk domowych, ale również elektrociepłowni węglowych oraz spaliny samochodowe to główne źródła emisji szkodliwych substancji. Jednym z możliwych rozwiązań tego problemu staje się wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Systemy OZE mogą z powodzeniem wyeliminować bądź zastąpić część energii produkowanej za pomocą konwencjonalnych metod. Jak zatem wykorzystać potencjał instalacji OZE w przestrzeni miejskiej?

Panele fotowoltaiczne na dachach budynków miejskich

Montaż paneli fotowoltaicznych powszechnie stosowany jest w przypadku wielkich farm fotowoltaicznych oraz obszarów podmiejskich i wiejskich. Jednak na uwagę zasługują również zurbanizowane tereny miejskie. Panele te coraz częściej pojawiają się na dachach miejskich budynków, takich jak uczelnie, biurowce, biblioteki, pływalnie. Opłacalność tego typu inwestycji zależy w głównej mierze od kąta nachylenia dachu, choć nowoczesne instalacje pozwalają na montaż paneli, które samoczynnie dostosowują kąt nachylenia do miejsca położenia słońca na niebie. Takie rozwiązanie pozwala na zmniejszenie kosztów eksploatacji oraz pozytywnie wpływa na otoczenie.

Budynki pasywne i energooszczędne

Coraz częściej w przestrzeni miejskiej zauważyć możemy również nowoczesne, energooszczędne oraz pasywne budynki. Stosowane w nich systemy wykorzystujące odnawialne źródła energii, w tym instalacje fotowoltaiczne, cieszą się coraz większym zainteresowaniem inwestorów, dla których ograniczenie kosztów eksploatacji takiej nieruchomości przekłada się nie tylko na większe zyski z inwestycji, ale także na redukcję kosztów użytkowania takich obiektów przez potencjalnych najemców. Wszystkie te cechy potwierdzone są odpowiednimi certyfikatami. Ze względu na zwiększone działania mające na celu ochronę środowiska i zrównoważony rozwój, energooszczędne biurowce oraz nieruchomości mieszkaniowe zlokalizowane w dużych miastach będą cieszyć się coraz większym zainteresowaniem.

Oświetlenie uliczne

Wykorzystanie energii słońca w przestrzeni miejskiej ma ogromny potencjał. Władze miast mając na uwadze zrównoważony rozwój coraz częściej decydują się na wykorzystanie instalacji fotowoltaicznych w lampach ulicznych. Jest to jedno z najpowszechniejszych rozwiązań jeśli chodzi o systemy OZE wykorzystywane w zurbanizowanych przestrzeniach. Fotowoltaika stosowana jest także w przypadku podświetlania banerów reklamowych. Coraz częściej spotkać możemy się także z parkomatami wykorzystującymi system fotowoltaiczny.

Ławki fotowoltaiczne

Coraz większą popularnością w polskich miastach cieszą się fotowoltaiczne ławki. Jest to innowacyjny koncept, za którym przemawiają głównie kwestie wizerunkowe. Są one potwierdzeniem proekologicznych działań władz miasta, a więc zainteresowania zrównoważonym rozwojem oraz nowoczesnymi technologiami. To ciekawe rozwiązanie pozwala codziennym użytkownikom przestrzeni miejskiej na ładowanie urządzeń elektrycznych, takich jak smartfony czy laptopy poza własnym mieszkaniem czy miejscem pracy. Ławki na dobre wpisały się w przestrzeń Warszawy, Szczecina, Zielonej Góry czy Białegostoku. Najnowsze wersje fotowoltaicznych ławek posiadają inteligentne systemy, informujące o aktualnych warunkach pogodowych czy utrudnieniach w ruchu komunikacyjnym miasta.

Enquire here

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
Szybki kontakt!
+
Wyślij!