Jak wygląda rozliczenie energii z fotowoltaiki?

Zgodnie z polskim ustawodawstwem osoba posiadająca mikroinstalację fotowoltaiczną, czyli  prosument, może skorzystać z systemu opustów. Pozwala on przesłać nadwyżkę wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci, a w razie potrzeby odebrać ją w momentach niedoboru energii – np. nocą, w dni pochmurne lub zimą. Jak w takiej sytuacji rozliczyć z zakładem energetycznym energię z fotowoltaiki?

System opustów – jak działa?

System opustów, zwany inaczej net-meteringiem, to system umożliwiający bezgotówkowe rozliczanie energii elektrycznej wyprodukowanej przez fotowoltaikę i pobranej z zakładu energetycznego. Jak to działa w praktyce?

Każda wyprodukowana kilowatogodzina prądu jest najpierw zużywana na bieżące potrzeby prosumenta. Jeśli instalacja fotowoltaiczna wyprodukuje więcej energii niż wynosi bieżące zużycie, to nadwyżka zostaje przekazana zakładowi energetycznemu, który ją magazynuje. W nocy oraz jesienią i zimą, kiedy produkcja prądu jest mniejsza, prosument może odebrać wyprodukowaną nadwyżkę zmniejszoną o tzw. “koszt magazynowania”. Na odbiór zmagazynowanej energii prosument ma 365 dni (rok obrotowy).

Kto może skorzystać z systemu opustów?

 Z systemu opustów skorzystać mogą wyłącznie prosumenci energii odnawialnej. Nie każdy jednak podmiot, który inwestuje w fotowoltaikę, automatycznie się nim staje. Zgodnie z ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE), by zostać prosumentem, należy spełnić określone warunki. Jakie? Podmiot musi:

 • wytwarzać prąd tylko z odnawialnych źródeł energii, w mikroinstalacji (systemy o mocy do 50 kWp) i na własne potrzeby,
 • być odbiorcą końcowym, czyli nie wykorzystywać energii do dalszego jej wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji,
 • dokonywać zakupu energii elektrycznej na podstawie tzw. umowy kompleksowej.

Na dodatek wytwarzanie prądu nie może stanowić przeważającej działalności gospodarczej. Aby stać się prosumentem, należy spełnić każdy z powyższych warunków.

Chociaż z systemu opustów najczęściej korzystają gospodarstwa domowe, właściciele gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorcy, nic nie stoi na przeszkodzie, aby także inne podmioty mogły bezgotówkowo rozliczać się z zakładem energetycznym. Mowa tu o:

 • jednostkach sektora finansów publicznych,
 • właścicielach gospodarstw rybackich i sadowniczych,
 • hodowcach,
 • nadleśnictwach,
 • spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych,
 • kościołach i związkach wyznaniowych,
 • fundacjach i stowarzyszeniach,
 • jednostkach badawczych,
 • związkach sportowych.

Rozliczenie energii z fotowoltaiki – jak wygląda w praktyce?

Zgodnie z zasadami rozliczeń ilość przesłanej do i pobranej z zakładu energetycznego energii jest określana w ujęciu rocznym. Po cyklu rozliczeniowym sprzedawca prądu jest zobowiązany do przesłania prosumentowi zestawienia uwzględniającego energię pobraną oraz energię przesłaną do sieci. 

W zależności od wielkości instalacji fotowoltaicznej rozliczenie energii z zakładem energetycznym następuje według określonych proporcji. Jeżeli moc systemu nie przekracza 10 kWp, prosument może odebrać 0,8 kWh za 1 kWh przesłaną do sieci. Natomiast jeśli moc instalacji fotowoltaicznej mieści się w przedziale 10-50 kWp, wówczas podmiot może wykorzystać 0,7 kWh za 1 kWh przesłaną do sieci.

W rozliczeniu energii z fotowoltaiki prosument musi uwzględnić także opłaty stałe, w tym m.in. stawkę opłaty abonamentowej oraz stawkę opłaty przejściowej. Dzięki odpowiednio dobranej i zamontowanej instalacji fotowoltaicznej wysokość rachunków za energię elektryczną wynosi ok. 15-20% wysokości sprzed montażu. To duża oszczędność.

Najbardziej opłacalną opcją jest wykorzystywanie wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną energii w czasie rzeczywistym, czyli za dnia. W tym celu można zamontować pompę ciepła, która zwiększa bieżącą konsumpcję prądu. Innym rozwiązaniem jest zastosowanie akumulatorów. Pozwalają one magazynować i odbierać nadwyżkę wyprodukowanej energii elektrycznej z pominięciem zakładu energetycznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Enquire here

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
Szybki kontakt!
+
Wyślij!