Porównanie OZE na świecie i w Polsce

W ogólnoświatowej gospodarce energetycznej na znaczeniu zyskują odnawialne źródła energii. Są one ekologiczną, a zarazem ekonomiczną alternatywą dla tradycyjnych surowców energetycznych. Obecnie OZE zaspokajają ponad 30% światowego zapotrzebowania na energię. A jaka ilość energii z OZE produkowana jest w Polsce?

Zielona energia w Polsce

Według danych odnoszących się do roku 2016 prawie 71% energii odnawialnej naszego kraju pozyskiwana jest ze stałych biopaliw, a więc ze spalania biomasy (głównie drewna) wraz z węglem w elektrowniach i zakładach elektrociepłowniczych. Nie jest to do końca zadowalający fakt, z uwagi na to, iż udział biomasy w pozyskaniu energii stanowi tylko pewny ułamek, a redukcja emisji szkodliwych substancji do otoczenia jest znikoma. Pocieszające jest jednak, iż udział biopaliw w wytwarzaniu energii odnawialnej w ostatnich latach powoli spada. Dla porównania w roku 2014 stanowił on aż 82%.

Energetyka wiatrowa jest drugim z kolei źródłem energii odnawialnej pozyskiwanej dla naszego kraju. W roku 2016 jej udział w produkcji energii z OZE wynosił 12%. Należy zaznaczyć, że jest ona natomiast dominującym źródłem energii elektrycznej z OZE w Polsce. Elektrownie wiatrowe dostarczają 55% zapotrzebowania naszego kraju na prąd. Na drugiej pozycji plasuje się tutaj biopaliwo stałe dostarczające kolejne 30%. Pozostałe odnawialne źródła prądu to elektrownie wodne stanowiące 9%, biogaz z wynikiem 4,5% oraz energia słoneczna stanowiąca 0,5%.

Mimo, wydawać by się mogło, mało znaczącego udziału energii słonecznej w strukturze OZE w Polsce, jest to sektor energetyczny, który rozwija się najbardziej dynamicznie. W roku 2016 energia słoneczna pozyskiwana głównie przy udziale fotowoltaiki stanowiła niecałe 0,6% OZE wytwarzając ok. 187 MW. W roku 2012 wartość ta stanowiła zaledwie 1 MW, a więc udział energii słonecznej w OZE wzrósł aż 187 razy!

Wszystko wskazuje na to, że tendencja ta utrzyma się w kolejnych latach. Na rynku pojawiają się bowiem łatwo dostępne kompleksowe systemy OZE wykorzystujące energię słońca do wytwarzania energii elektrycznej. Jest to rozwiązanie niosące ogromne korzyści nie tylko dla środowiska, ale także dla każdego gospodarstwa domowego. Sam fakt stosunkowo niskich kosztów montażu poszczególnych komponentów oraz szybkiego zwrotu z inwestycji decyduje o tym, iż użytkownicy coraz chętniej wdrażają je do swoich domów.

Światowi liderzy

W ostatnich latach zaobserwować można zwiększający się udział OZE w produkcji globalnej mocy. Wynika on w dużej mierze z wdrażania racjonalnego oraz proekologicznego gospodarowania zasobami energetycznymi. Energia odnawialna dostarcza obecnie ponad 30% światowego zapotrzebowania na energię. Aż 23% mocy elektrycznej pochodzi z OZE. W ciągu dziesięciu lat wytwarzanie energii elektrycznej z elektrowni wiatrowych oraz fotowoltaiki wzrosło dwukrotnie. W światowej strukturze OZE dominuje energetyka wodna dostarczająca ¾ mocy. Na drugim miejscu znajduje się energetyka wiatrowa produkująca kolejne 9% globalnej energii.

Największy udział w globalnej produkcji energii odnawialnej mają Chiny. Z roku na rok stają się coraz silniejszym liderem jeśli chodzi o inwestycje w OZE. Posiadają największy na świecie rynek elektrowni wiatrowych. W ten sposób Chiny wraz z USA, Niemcami oraz Indiami produkują ¾ globalnej energii wiatrowej. Chiny uzyskały także dominującą pozycję w wytwarzaniu prądu pochodzącego z energii słonecznej.

Państwa świata, głównie kraje wysoko rozwinięte, ale także kraje rozwijające się, inwestują coraz większe sumy w OZE. Głównym celem inwestycji jest przede wszystkim zmniejszenie emisji szkodliwych substancji uwalnianych do otoczenia w wyniku tradycyjnych metod pozyskiwania energii. Oprócz tego istotnym czynnikiem są także aspekty finansowe oraz polityczne, a więc uniezależnienie się od dostawców surowców paliwowych. Analizując udział OZE w produkcji energii ogółem w poszczególnych krajach świata pierwsze miejsce zajmuje Norwegia z wynikiem 65,5%. Na drugim miejscu plasuje się Szwecja gdzie udział zielonej mocy w całkowitej produkcji energii wynosi 52%.

Polska w tym zestawieniu znajduje się dopiero na 21 miejscu, z blisko 12% udziałem zielonej mocy. Zgodnie z dyrektywą UE udział OZE w produkcji energii ogółem do roku 2020 powinien wynieść 15%.

Enquire here

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
Szybki kontakt!
+
Wyślij!