Odnawialne a konwencjonalne źródła energii

Wiatr, słońce i woda to trzy wiodące, najbardziej popularne i cieszące się aprobatą naukowców, odnawialne źródła energii. Wytwarzany dzięki nim prąd jest nie tylko neutralny dla środowiska naturalnego, ale także nie powoduje w żadnym stopniu wyczerpania źródeł, które podlegają naturalnemu uzupełnieniu.

Konwencjonalne źródła energii stają się nieopłacalne

Konwencjonalne źródła energii, do których zaliczamy węgiel, ropę naftową czy gaz ziemny to surowce, które ulegają wyczerpaniu – nie tylko w skali lokalnej, ale także globalnej. Ich  eksploatacja przyczynia się do zrujnowania ekosystemu i degradacji flory i fauny. Co więcej, dla środowiska naturalnego jeszcze bardziej szkodliwe jest ich spalanie, powodujące uwalnianie do powietrza ogromnych ilości gazów cieplarnianych, pyłów i innych zanieczyszczeń, których zawartość przyczynia się do powstawania trującego dla człowieka i zwierząt smogu. Warto dodać, iż wydajność energetyczna węgla, ropy czy gazu ziemnego jest o wiele niższa, niż odnawialnych źródeł energii.

Energia odnawialna – przyszłość energetyki w XXI i XXII wieku

OZE zapewniają energię w czterech ważnych obszarach: wytwarzaniu energii elektrycznej, ogrzewaniu / chłodzeniu powietrzem i wodą, transporcie oraz usługach energetycznych na obszarach wiejskich (poza siecią). Do głównych źródeł tego typu energii zaliczamy:

  • światło słoneczne,
  • wiatr,
  • deszcz,
  • pływy,
  • fale i ciepło geotermalne.

Na podstawie raportu REN21 z 2017 roku, energia odnawialna stanowi 19,3% globalnego zużycia energii przez ludzi oraz 24,5% wykorzystywanej energii elektrycznej. Światowe inwestycje w technologie odnawialne znacznie wzrosły w 2015 roku. Obecnie, na instalacje OZE wydaje się rocznie 286 miliardów dolarów, a kraje takie jak Chiny i Stany Zjednoczone zaczęły intensywnie wykorzystywać wiatr, wodę, energię słoneczną i biopaliwa. Szacuje się, że fotowoltaika jest jedną z najczęściej zakupywanych systemów energii odnawialnej w Europie.

Fotowoltaika – energia odnawialna w najczystszej postaci

Podczas, gdy wiele projektów w zakresie energii odnawialnej ma charakter wielkoskalowy, technologie odnawialne są również odpowiednie dla obszarów wiejskich oraz krajów Trzeciego Świata, w których energia jest często kluczowa dla rozwoju człowieka. Były Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych, Ban Ki-moon powiedział, że energia odnawialna, w tym fotowoltaika, ma zdolność podnoszenia najbiedniejszych krajów z panującej tam biedy i zapewnia im pewien optymalny poziom dobrobytu. Ponadto, energia ze źródeł odnawialnych, w tym panele fotowoltaiczne, wiążą się z wysoką wydajnością i nie powoduje zanieczyszczenia oraz degradacji środowiska naturalnego. Poza tym, elektryfikacja z wykorzystaniem energii odnawialnej jest znacznie bardziej wydajna, a zatem prowadzi do znacznego zmniejszenia zapotrzebowania na energię pierwotną, ponieważ większość odnawialnych źródeł energii nie ma cyklu parowego z dużymi stratami (elektrownie węglowe zwykle mają straty od 40 do 65%).

Systemy solarne – świat podąża ku rozwiązaniom płynącym z natury

Stany Zjednoczone przeprowadziły wiele badań nad fotowoltaiką i skoncentrowaną energią słoneczną. USA należy do czołowych krajów na świecie pod względem wykorzystania energii elektrycznej wytwarzanej przez słońce. Najstarsza elektrownia cieplna na świecie to SEGS o mocy 354 megawatów (MW), która znajduje się na terytorium Kalifornii. Energetyka słoneczna rozwija się także na kontynencie europejskim.  Hiszpania stała się centrum rozwoju energii słonecznej. Fotowoltaika funkcjonuje również w krajach rozwijających się, gdzie powstały zintegrowane elektrownie słoneczne. Projekty systemów fotowoltaicznych doskonale przyjęły się również w Egipcie, Meksyku i Maroku.

Czerpanie ze źródeł energii odnawialnej to szansa na ograniczenie uzależnienia się od źródeł konwencjonalnych oraz dbałość o lepszy stan fauny i flory. Fotowoltaika cieszy się niegasnącym powodzeniem, co daje szansę, że wkrótce stanie się ona powszechnym rozwiązaniem.

Enquire here

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
Szybki kontakt!
+
Wyślij!