Fotowoltaika dla firm – koszty i zyski

Rentowność to kluczowy parametr uwzględniany podczas podejmowania decyzji o wykonaniu inwestycji. Czy warto ponieść spore koszty na budowę własnej elektrowni słonecznej w firmie? I co najważniejsze – jakie z tego tytułu przedsiębiorstwo będzie miało zyski?

Kalkulacja kosztów i zysków to zawsze podstawowy element brany pod uwagę w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku inwestycji w fotowoltaikę w firmie, choć inne aspekty również mogą mieć duże znaczenie, na przykład ochrona środowiska czy poprawa jakości powietrza, to i tak najważniejszym parametrem będzie rachunek kosztów i zysków. Na jego podstawie firma określi, ile może zaoszczędzić na wydatkach bieżących, a i tym samym – jak bardzo podniesie się rentowność prowadzonej działalności.

Prąd – stała pozycja w puli kosztów bieżących

Energia elektryczna to podstawa funkcjonowania wszystkich przedsiębiorstw niezależnie od branży. Wysokość wydatków zawsze jest uzależniona od specyfiki działalności firmy, ale nie ulega wątpliwości, że koszty te rzutują na jej profil dochodowy. Dążąc do obniżenia wydatków bieżących, przedsiębiorcy  często rozważają zakup urządzeń energooszczędnych. To przynosi pewne oszczędności, ale nigdy nie zredukuje rachunków za prąd niemal do zera.

Konsumpcja energii elektrycznej bywa problematyczna szczególnie dla przedsiębiorstw, których podstawą działania jest prąd. Tu wzrost cen od razu widoczny jest w kalkulacji zysków i wydatków, zmniejszając konkurencyjność firmy na rynku. W dobie wysokich podwyżek opłat za energię elektryczną, wiele firm szuka rozwiązań pozwalających  znacznie zmniejszyć zużycie energii. Jednym ze sposobów na zasadnicze obniżenie rachunków jest wytwarzanie własnego prądu – najlepiej z niewielkich elektrowni słonecznych.

Systemy fotowoltaiczne – czy ich budowa to duży wydatek dla firmy?

Zakup instalacji fotowoltaicznej to dość kosztowna inwestycja. W jej ramach należy uwzględnić zarówno moduły fotowoltaiczne, falownik, który przekształca prąd stały na prąd zmienny, konstrukcję, przewody solarne, akcesoria i montaż instalacji. Do tego należy doliczyć podatek VAT, który w przypadku inwestycji realizowanych przez firmy wynosi 23%.

Warto jednak pamiętać, że cena za montaż i podłączenie systemu będzie niższa w firmie niż w przypadku urządzeń montowanych w domach jednorodzinnych. Wynika to między innymi z faktu, że przy większych instalacjach koszt za 1kWp jest po prostu mniejszy. 

Zyski z użytkowania instalacji fotowoltaicznej

Pierwszym i niepodważalnym zyskiem są niższe opłaty za energię elektryczną. Zakładając rosnące ceny prądu oraz fakt, że firma konsumuje cały prąd na bieżąco (nie będzie produkować nadwyżek, które przekaże publicznej sieci energetycznej), inwestycja powinna zwrócić się w ciągu 7-8 lat. Po tym czasie firma będzie korzystać z darmowego prądu, posiłkując się energią elektryczną z sieci wyłącznie w okresach mniejszego nasłonecznienia, np. podczas zimy. Zakłada się, że panele fotowoltaiczne po 25 latach nadal będą utrzymywać co najmniej 80% mocy pierwotnej, zatem przez kolejne lata firma będzie wyłącznie zyskiwać na zrealizowanej inwestycji.

Istnieje także możliwość odsprzedaży nadwyżki prądu (ta forma jest niedostępna dla prosumentów indywidualnych). Jednak tradycyjna odsprzedaż energii będzie mniej opłacalna niż jej bieżące wykorzystanie lub odebranie 70% z przekazanej wcześniej nadprodukcji w ciągu 12 miesięcy.  

Obniżenie kosztów inwestycji oraz krótszy okres zwrotu  związane są z możliwością uzyskania dofinansowania z puli środków publicznych. Każdy inwestor może starać się o pozyskanie dotacji na budowę mikroelektrowni słonecznej z Regionalnych Programów Operacyjnych czy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Także część samorządów gminnych, w ramach własnych środków, proponuje dofinansowanie inwestycji związanych z wykorzystaniem  zielonej energii.  

Jak rozliczyć taką inwestycję w rachunkach firmy? Koszty związane z zakupem materiałów i montażem systemu fotowoltaicznego wprowadza się jako środek trwały do majątku przedsiębiorstwa. W ten sposób systematycznie, dzięki amortyzacji systemu, można pomniejszać kwotę odprowadzonego podatku.

Enquire here

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
Szybki kontakt!
+
Wyślij!