Dlaczego inwestując w fotowoltaikę, warto znać charakterystykę energetyczną budynku

Wiele osób zadaje sobie pytanie, po co przeprowadzać obliczenia zapotrzebowania na ciepło w budynku i dlaczego potrzebne jest świadectwo charakterystyki energetycznej. Jednak taki dokument nie tylko jest wymagany przepisami prawa, ale również niezwykle przydatny, na przykład przed podjęciem decyzji o montażu instalacji fotowoltaicznej.

Czym jest charakterystyka energetyczna budynku?

Charakterystyka energetyczna, a w zasadzie świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, jest dokumentem, który wskazuje zapotrzebowanie energetyczne obiektu na realizację wszystkich potrzeb wiążących się z jego eksploatacją. W ich skład wchodzi zapotrzebowanie na energię potrzebne do przygotowania ciepłej wody użytkowej, obsługi klimatyzacji, ogrzewania, wentylacji czy oświetlenia. Świadectwo sporządza się na podstawie stałych cech budynku wynikających z jego budowy, standardu, przeznaczenia oraz zastosowanych systemów instalacyjnych.

Certyfikat energetyczny zawiera najważniejsze dane budynku oraz obliczenia związane z zapotrzebowaniem na nieodnawialną pierwotną energię, energię końcową oraz użytkową wraz ze wskaźnikami porównawczymi. Wskaźniki te określono w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, a przedstawione są w postaci tak zwanego „suwaka”. Certyfikat zawiera także techniczno-użytkową charakterystykę budynku oraz propozycje możliwych do wprowadzenia usprawnień, których celem jest zmniejszenie  zużycia energii przez obiekt.

Wskaźniki EK, EP i EU

Do oceny energetycznej budynku należy obliczyć trzy wskaźniki, a mianowicie:

  • wskaźnik EK [kWh/(m2rok)], który określa roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku w przeliczeniu na jednostkę powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza; dotyczy energii lub jej nośników, jaka jest kupowana przez użytkownika;
  • wskaźnik EP [kWh/(m2rok)] określający roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną pierwotną energię w przeliczeniu na jednostkę powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza; dotyczy zużycia nieodnawialnych źródeł energii;
  • wskaźnik EU [kWh/(m2rok)] określa rzeczywiste zużycie energii w danym budynku, czyli tak zwaną energię użytkową; obrazuje on ile prądu jest zużywane w danym budynku przez jego mieszkańców – im jego wartość będzie niższa, tym dom jest bardziej energooszczędny.

Certyfikat energetyczny może zostać wykorzystany na wiele sposobów. Dzięki niemu już na etapie wyboru projektu budynku możemy wskazać taką koncepcję, która cechuje się wysokim wskaźnikiem energooszczędności, a więc w przyszłości przyniesie właścicielowi najwięcej korzyści. Można również od razu uzgodnić z projektantem wszelkie modyfikacje, które pozwolą na zwiększenie energooszczędności danego domu. Dla już istniejących budynków posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej daje możliwość wdrożenia optymalnych rozwiązań, które pozwolą zaspokoić jego energetyczne potrzeby, na przykład instalacji fotowoltaicznej.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku a instalacja fotowoltaiczna

Aby instalacja fotowoltaiczna spełniła nasze oczekiwania, a więc pozwoliła na redukcję rachunków za prąd, powinna być dopasowana do zapotrzebowania na energię użytkową konkretnego budynku. Warto mieć na uwadze, iż odpowiednio zaprojektowana instalacja fotowoltaiczna daje możliwość ograniczenia kosztów zużycia energii nawet o 90 %. Jednak do tego konieczne jest posiadanie wiedzy o wymogach konkretnego domu określonych właśnie w charakterystyce energetycznej obiektu.

Na podstawie wyżej opisanych wskaźników, można wyciągnąć wniosek, że wykorzystanie energii odnawialnej wpływa na koszty eksploatacji budynku. Ponieważ jednak montaż fotowoltaiki wiąże się z niemałym wydatkiem, zasadnym jest, aby instalacja była jak najlepiej dostosowana do wymogów konkretnego domu. Dzięki temu okres zwrotu z takiej inwestycji będzie krótszy.

Warto także pamiętać, iż świadectwo charakterystyki energetycznej może być wystawiane jedynie przez uprawnione do tego osoby dysponujące ściśle określonymi kwalifikacjami. Certyfikat jest również ograniczony czasowo – jego ważność wynosi 10 lat. 

Enquire here

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
Szybki kontakt!
+
Wyślij!